POLITYKA PRYWATNOŚCI:

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony zamawiających oraz korzystających z serwisu InfinityCore.pl
  2. Administratorem danych osobowych jest UNFORGE LTD, spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB Company No. 10723616.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
  4. Właściciel serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. Ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1182).
  5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu InfinityCore.pl
  6. Serwis InfinityCore.pl gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
  7. Dane osobowe gromadzone są w należytych warunkach i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.